Jan Barcz: nie ma szans na reparacje, ale są na odszkodowania

W politycznej kampanii na rzecz reparacji od Niemiec przemilcza się sprawę odszkodowań dla żyjących jeszcze ofiar zbrodni nazistowskich. To zawstydzające – mówi prof. Jan Barcz*. Zapraszamy do lektury wywiadu DW z prof. Janem Barczem dostępnym tutaj. Czytaj dalej Jan Barcz: nie ma szans na reparacje, ale są na odszkodowania

Ukraina w NATO – polską racją stanu

30 września, tuż po ogłoszeniu przez prezydenta Putina kolejnej – po Krymie – nielegalnej aneksji czterech obwodów, prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie Ukrainy do NATO. Wniosek ukraińskich władz jest konsekwencją krystalizujących się od lat aspiracji narodu ukraińskiego. Przystąpienie do Sojuszu  popiera 83% społeczeństwa.   Ukraina powinna być członkiem NATO od co najmniej dekady. Na szczycie NATO w Bukareszcie (2008) wstępnie zadeklarowano wolę zaproszenia do sojuszu Ukrainy wraz z Gruzją. Późniejszy sprzeciw Niemiec i Francji zatrzymał akcesje tych państw. Szukano wtedy opartego na kanonach Ostpolitik kompromisu z Rosją, zaś sami Ukraińcy tylko w połowie byli „za”. Prezydent Putin, z jego … Czytaj dalej Ukraina w NATO – polską racją stanu

Ein Wendepunkt in der deutschen Politik – eine Chance für Polen?

1. Eine klare Mehrheit der deutschen Gesellschaft unterstützt heute die strategische Neuausrichtung in den Beziehungen zu Russland. Die heftigen politischen Auseinandersetzungen über das Tempo und die sozialen Kosten dieses Prozesses belegen, dass Deutschland einfach einen längeren Weg zurückzulegen hat. Der Bankrott der Russlandpolitik hat dort eine Grundsatzdebatte über die Rolle Deutschlands in der Welt ausgelöst. Das ist mit den Dilemmata anderer unvergleichbar. Nach dem Zweiten Weltkrieg moralisch diskreditiert, erhielt Deutschland trotz allem die Chance, sich der demokratischen Gemeinschaft anzuschließen. Und es wunderte niemanden, dass es Selbstbeschränkung in der Außenpolitik wählte. Im Rahmen der westlichen Rollenverteilung setzte es im Verhältnis zu … Czytaj dalej Ein Wendepunkt in der deutschen Politik – eine Chance für Polen?

Punkt zwrotny w polityce Niemiec – szansa dla Polski?

      1. Strategiczną reorientację w stosunkach z Rosją popiera obecnie wyraźna większość społeczeństwa niemieckiego. Ostre spory polityczne o tempo i koszty społeczne tego procesu to dowód, że Niemcy mają po prostu dłuższą drogę do przebycia. Bankructwo polityki wobec Rosji uruchomiło tam fundamentalną debatę o roli Niemiec w świecie. Tego się nie da porównać z dylematami innych. Moralnie zdyskredytowane po II wojnie światowej Niemcy dostały, mimo wszystko, szansę dołączenia do demokratycznej wspólnoty. I nikogo nie dziwiło, że w polityce zagranicznej wybrały samoograniczenie. W ramach podziału ról na Zachodzie w relacjach z Rosją postawiły na dialog z elementami odstraszania, podczas gdy inni stawiali … Czytaj dalej Punkt zwrotny w polityce Niemiec – szansa dla Polski?

Kanclerz Scholz proponuje wspólną obronę powietrzną Europy Środkowej

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w wystąpieniu w Pradze 29 sierpnia br. przedstawił propozycje dotyczące reformy instytucji Unii Europejskiej oraz zacieśnienia współpracy w dziedzinie polityki bezpieczeństwa. Konferencja Ambasadorów RP odniosła się do kwestii instytucjonalnych UE, w tym podejmowania decyzji w Radzie oraz roli ministrów obrony, w swoim stanowisku z 8 września br. o Umocnieniu efektywności Unii Europejskiej wobec konsekwencji wojny w Ukrainie. W ślad za nim przedstawiamy niniejszym uwagi do propozycji kanclerza dotyczących współpracy w zakresie obrony powietrznej. *** 1. Po pierwsze, kanclerz zapowiedział zwiększenie dostaw dla Ukrainy nowoczesnego uzbrojenia z Niemiec o wartości 600 mln euro. Zadeklarował również, iż Niemcy mogą … Czytaj dalej Kanclerz Scholz proponuje wspólną obronę powietrzną Europy Środkowej

Kanclerz Scholz proponuje reformy instytucjonalne UE

     1. W wygłoszonym 29 sierpnia br. przemówieniu na Uniwersytecie Karola w Pradze kanclerz RFN Olaf Scholz  przedłożył szereg propozycji  dotyczących reformy instytucji UE oraz zacieśnienia współpracy w dziedzinie polityki bezpieczeństwa. Nawiązują one do od lat toczonych debat dotyczących podniesienia efektywności lizbońskiej Unii Europejskiej.  Przede wszystkim jednak biorą pod uwagę – z jednej strony – nowe wyzwanie, jakim jest agresja reżimu Putina na Ukrainę, z drugiej zaś strony – strategię rozszerzenia Unii, która  pod wpływem tego wyzwania objęła również Ukrainę, Mołdawię i Gruzję: docelowo więc liczba państw członkowskich, wraz z państwami Bałkanów Zachodnich, może wzrosnąć do 36. Wbrew pojawiającym się w Polsce poglądom kanclerz Scholz nie „korzysta … Czytaj dalej Kanclerz Scholz proponuje reformy instytucjonalne UE

Liberum veto czy większość kwalifikowana – jak decydować o sprawach unijnych?

Jan Barcz Konferencja Ambasadorów RP, Team Europe (1 września 2022 r.)       1.  29 sierpnia br. kanclerz RFN Olaf  Scholz wygłosił na Uniwersytecie Karola w Pradze przemówienie, w którym przedłożył szereg  propozycji dotyczących reformy ustrojowej Unii Europejskiej, m.in. składu kolegium Komisji Europejskiej, alokacji miejsc w Parlamencie Europejskim, nowej formacji Rady UE (ministrów obrony). Przede wszystkim jednak kanclerz Scholz, odwołując się do konsekwencji agresji reżimu Putina na Ukrainę oraz strategii rozszerzenia Unii (docelowo nawet 36 państw członkowskich – państwa Bałkanów Zachodnich, Ukraina, Mołdawia i Gruzja)  sprecyzował postulat umocnienia efektywności procesu decyzyjnego w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, polegający na  rezygnacji … Czytaj dalej Liberum veto czy większość kwalifikowana – jak decydować o sprawach unijnych?

Chorwacja w strefie euro – wnioski dla Polski w świetle wojny w Ukrainie

Warszawa, dnia 16 lipca 2022 r.        1. 12 lipca br. Rada UE przyjęła trzy akty prawne (w tym w sprawie konwersji kuny na euro), finalizujące procedurę przyjęcia Chorwacji do strefy euro. 1 stycznia 2023 r. Chorwacja stanie się 20 państwem członkowskim UE, należącym do tej strefy. Spośród pozostałych państw członkowskich UE pozostających poza strefą euro – Dania objęta jest co prawda stałą derogacją, ale ma sztywny kurs własnej waluty do euro, Szwecja spełnia kryteria konwergencyjne (czyli bez kłopotu mogłaby przystąpić do strefy euro), ale ze względów wewnątrzpolitycznych zachowuje wstrzemięźliwość (może, podobnie jak w przypadku członkostwa w NATO, pod wpływem agresji … Czytaj dalej Chorwacja w strefie euro – wnioski dla Polski w świetle wojny w Ukrainie

Odmowa wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Putinizacji polskiego prawa ciąg dalszy.

Warszawa, dnia 6 lipca 2022 r.      1. Pojawiają się ostatnio kolejne informacje o niewykonywaniu przez Polskę orzeczeń sądów międzynarodowych, tym razem dotyczące wypłaty zadośćuczynienia zasądzonego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) z powodu naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPC). Równolegle do odmowy wykonania niektórych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jest to ciąg dalszy putinizacji polskiego prawa.      2. Do wykonywania wyroków obu trybunałów Polska zobowiązana jest dotąd, aż nie wypowie traktatów stanowiących podstawę ustanowienia ETPC i TSUE. Istota kontrowersji międzynarodowych wywołanych przez obecne władze RP nie dotyczy sprzeczności norm międzynarodowych z polską Konstytucją, leczy kolizji polskich ustaw z … Czytaj dalej Odmowa wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Putinizacji polskiego prawa ciąg dalszy.

O koncepcji strategicznej NATO 2022

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Konferencji Ambasadorów RP ws. reformy koncepcji strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego, która zostanie podjęta na zbliżającym się szczycie w Madrycie 29-30 czerwca. Konferencja Ambasadorów przekazała dokument Sekretarzowi Generalnemu NATO Jensowi Stoltenbergowi oraz Stałemu Przedstawicielowi RP przy NATO Ambasadorowi Tomaszowi Szatkowskiemu. Wersja polska dostępna jest tutaj. English version is available here. Czytaj dalej O koncepcji strategicznej NATO 2022