Refleksje w związku z XX rocznicą podpisania Traktatu akcesyjnego

     1. 16 kwietnia 2023 r. mija dwudziesta rocznica podpisania w Atenach traktatu (traktatu akcesyjnego), na mocy którego do Unii Europejskiej przystąpiła Polska oraz dziewięć innych państw. Oto motto ceremonii podpisania, wybrane przez sygnatariuszy  traktatu: „Nasza Europa – nasza przyszłość jako wspólnoty wartości”. Motto, które zobowiązuje, które nadal powinno być kardynalną maksymą dla wszystkich uczestników procesu integracji europejskiej.      2. Polska droga do UE rozpoczęła się  podpisaniem 16 grudnia 1991 r. układu stowarzyszeniowego (Układu Europejskiego), który wszedł w życie  1 lutego 1994 r. (od marca 1992 r. stosowano tymczasowo jego część liberalizującą handel). Wniosek o członkostwo  Polska złożyła w 1994 r., negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w … Czytaj dalej Refleksje w związku z XX rocznicą podpisania Traktatu akcesyjnego

„Die Geschichte soll ein Tor in die Zukunft sein“

Über das deutsch-polnische Schulbuch für Geschichte *** Vor 40 Jahren schrieb Jan Józef Lipski, dass „Xenophobie und nationale Megalomanie sich gegenseitig nähren und unterstützen“. Er unterstich, dass man sich in Polen sehr wohl bewusst ist, wieviel die Polen durch die Deutschen erlitten haben; doch dies, so betonte er, „berechtigt  nicht dazu, die Grenzen von Dummheit und Hass“ im Verhältnis zu der Nachbarnation zu überschreiten, denn „durch Dummheit und Hass schaden die Einzelnen und die Nation sich selbst“[3]. Eine ebenso bittere wie zutreffende Feststellung, die für alle autoritären Regime zutrifft. Unterzeichnet: Die Konferenz der Botschafter der Republik Polen [1] Jan Józef Lipski, Dwie … Czytaj dalej „Die Geschichte soll ein Tor in die Zukunft sein“

„Historia winna być wrotami w przyszłość”

W sprawie polsko-niemieckiego podręcznika do historii      1. Od dłuższego czasu dochodziły głosy o marginalizacji przez władze oświatowe w Polsce czterotomowego podręcznika do historii (Europa. Nasza historia), będącego wspólnym dziełem historyków polskich i niemieckich. Pod koniec ubiegłego roku  alarmistyczny list w tej sprawie ogłosili byli współprzewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów, profesorowie Robert Traba i Michael G. Müller[2]. Wskazują oni, że za sprawą obecnych władz polskich nie tylko nie doceniono wspólnego dzieła polskich i niemieckich historyków, ale de facto położono kres projektowi i spowodowano wyłączenie podręczników z procesu dydaktycznego.      2. Konferencja Ambasadorów RP postanowiła zabrać głos w tej sprawie, ponieważ zwłaszcza w … Czytaj dalej „Historia winna być wrotami w przyszłość”

Liberum veto czy większość kwalifikowana – jak decydować o sprawach unijnych?

Jan Barcz Konferencja Ambasadorów RP, Team Europe (1 września 2022 r.)       1.  29 sierpnia br. kanclerz RFN Olaf  Scholz wygłosił na Uniwersytecie Karola w Pradze przemówienie, w którym przedłożył szereg  propozycji dotyczących reformy ustrojowej Unii Europejskiej, m.in. składu kolegium Komisji Europejskiej, alokacji miejsc w Parlamencie Europejskim, nowej formacji Rady UE (ministrów obrony). Przede wszystkim jednak kanclerz Scholz, odwołując się do konsekwencji agresji reżimu Putina na Ukrainę oraz strategii rozszerzenia Unii (docelowo nawet 36 państw członkowskich – państwa Bałkanów Zachodnich, Ukraina, Mołdawia i Gruzja)  sprecyzował postulat umocnienia efektywności procesu decyzyjnego w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, polegający na  rezygnacji … Czytaj dalej Liberum veto czy większość kwalifikowana – jak decydować o sprawach unijnych?

Apel o powołanie rady koordynującej pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Rosyjska armia na rozkaz prezydenta Putina popełnia zbrodnie przeciwko ludzkości. Celowe niszczenie miast i mordowanie cywilów powodują masową ucieczkę mieszkańców Ukrainy za granicę, głównie do Polski, gdzie ludzie o wielkich sercach pomagają uchodźcom jak mogą. Wyjątkowa skala tej tragedii wkrótce spowoduje przeniesienie kryzysu humanitarnego z Ukrainy do Polski. Potrzebą chwili jest skoordynowanie spontanicznych działań instytucji i ludzi dobrej woli w spójną strategię pomocową. Dlatego postulujemy powołanie Rada Pomocy Uchodźcom. Rada byłaby pomostem między czterema siłami zaangażowanymi w działania pomocowe: Rząd i agendy rządowe – dysponujące zasobami państwa i odpowiednimi służbami; Partie polityczne – zdolne do wpływania na kierunki podejmowanych decyzji; … Czytaj dalej Apel o powołanie rady koordynującej pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Agresja Rosji na Ukrainę w świetle prawa międzynarodowego

Rankiem 24 lutego 2022 r. doszło do agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wojska rosyjskie wkroczyły nie tylko na terytorium separatystycznych republik, lecz również do innych części Ukrainy. Wejścia tego dokonały z Rosji oraz z terytorium Białorusi. Usprawiedliwienia tych działań są niespójne, nachalne, nieprawdziwe i tandetne. Mamy w istocie rzeczy do czynienia z prawnym i politycznym bełkotem.  W 2014 r. na pytanie – „Czy może Pan zagwarantować, że region Ługańska lub region Doniecka nie staną się częścią Rosji, lecz pozostaną częścią integralnej terytorialnie Ukrainy?” -rosyjski premier odpowiedział: „Nie musimy niczego nikomu gwarantować, ponieważ nigdy się do tego nie zobowiązaliśmy”. Wyjaśnił on dodatkowo, że … Czytaj dalej Agresja Rosji na Ukrainę w świetle prawa międzynarodowego

Paraliż wizowy w konsulatach na Ukrainie.

Wydawało się, że już niewiele może nas zaskoczyć w dziele kompromitacji MSZ, ale okazuje się, że indolencja niszczy nie tylko politykę zagraniczną, nie tylko dyplomację, lecz także funkcjonowanie służby konsularnej. Jest tu może mniej dostrzegana, ale nie mniej dotkliwa, tym razem nie tylko dla polskich obywateli zagranicą, lecz polskiej gospodarki, cierpiącej na brak rąk do pracy. Odczuli to polscy przedsiębiorcy oczekujący na pracowników z Ukrainy, ale ci nie mogą przyjechać z powodu paraliżu wizowego w polskich konsulatach. Kto za to odpowiada? W mediach grzmi.https://www.money.pl/gospodarka/paraliż-wizowy-w-konsulatach-na-ukrainie-na-wlasne-zyczenie-pozbawiamy-sie-pracowników-ze-wschodu-6736186392214304a.html https://www.sadownictwo.com.pl/paraliz-wizowy-w-polskich-konsulatach-na-ukrainie https://www.warzywaiowoce.pl/articles/aktualnosciwiom/brak-rak-do-pracy-paraliz-polskich-konsulatow-na-ukrainie/ https://www.sadyogrody.pl/prawo_i_dotacje/104/polskie_konsulaty_na_ukrainie_sparalizowane_co_z_pracownikami_sezonowymi,29425.html https://filarybiznesu.pl/nasz-news-czy-czeka-nas-paraliz-wizowy-problem-z-wydawaniem-wiz-dla-ukraincow/a13630 To dzieje się w obliczu zagrożenia wojną za wschodnią granicą, która może … Czytaj dalej Paraliż wizowy w konsulatach na Ukrainie.

W setną rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego

     Dziewiętnastego lutego br. mija setna rocznica urodzin Władysława Bartoszewskiego. Dla pokolenia Europejczyków przełomu XX  i XXI wieku Władysław Bartoszewski stał się symbolem Polaka-Patrioty najwyższej próby. Jan Nowak-Jeziorański pisał o Władysławie Bartoszewskim: „Bartoszewski stał się jednym z nielicznych Polaków, których świat uznał za bohaterów ludzkości.  I ten bezcenny kapitał, jakim stało się jego imię w świecie, oddał Polsce, podejmując się dwukrotnie niełatwej roli sternika polityki zagranicznej suwerennej Rzeczypospolitej”[1].      We wrześniu 1990 r., w wieku 68 lat, został mianowany Ambasadorem niepodległej Polski w Wiedniu. Jeszcze przez następne ćwierć wieku sprawował najwyższe funkcje w kreowaniu polskiej polityki zagranicznej. W 1995 r. objął urząd ministra spraw … Czytaj dalej W setną rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego

Konferencja Ambasadorów RP zebrała 33 257,80 złotych dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Wspieramy działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach tegorocznego, jubileuszowego XXX Finału WOŚP ambasadorowie,  zrzeszeni w Stowarzyszeniu Konferencja Ambasadorów RP, podarowali na aukcję przedmioty – głównie pamiątki z państw, w których pełnili swoje misje dyplomatyczne. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. W wyniku ich licytacji dla Fundacji WOŚP wpłynęło 33257,8 złotych. To wynik o 5 tysięcy lepszy niż w ubiegłym roku. Wszystkim uczestnikom  licytacji gratulujemy i dziękujemy! Ogromnie cieszymy się z tego sukcesu i życzymy Orkiestrze pod batutą Jurka Owsiaka dalszego wspaniałego grania dla dzieci i budzenia pozytywnych emocji. Czytaj dalej Konferencja Ambasadorów RP zebrała 33 257,80 złotych dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Scenariusz spalonej ziemi?

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2021 r.             W stanowisku Konferencji Ambasadorów RP z 12 lipca 2021 r. Stawką jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej podkreślaliśmy, jakim błędem jest ograniczanie zaostrzającego się konfliktu między rządem PiS a Unią Europejską do „sporu prawnego”. Chodzi bowiem o sprawy zasadnicze – demokratyczny bądź autorytarny ustrój Polski oraz jej pozostanie (lub nie) w Unii Europejskiej. Trudno oprzeć się ocenie, że Jarosław Kaczyński w relacjach z najważniejszymi partnerami Polski – Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi – świadomie sięgnął do taktyki spalonej ziemi, obrał drogę bez powrotu, przyjmując jako cel utrzymanie się przy władzy za wszelką cenę kosztem wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej i radykalnego … Czytaj dalej Scenariusz spalonej ziemi?