W sprawie nowelizacji Kodeksu wyborczego

Podpis: Konferencja Ambasadorów RP Konferencja Ambasadorów RP to stowarzyszenie byłych przedstawicieli RP, której celem jest analiza polityki zagranicznej, wskazywanie pojawiających się zagrożeń dla Polski i sporządzanie rekomendacji. Chcemy dotrzeć do szerokiej opinii publicznej. Łączy nas wspólna praca i doświadczenie w kształtowaniu pozycji Polski jako nowoczesnego państwa Europy, znaczącego członka Wspólnoty Transatlantyckiej. Jesteśmy przekonani, że polityka zagraniczna powinna reprezentować interesy Polski, a nie partii rządzącej.  Czytaj dalej W sprawie nowelizacji Kodeksu wyborczego

„Die Geschichte soll ein Tor in die Zukunft sein“

Über das deutsch-polnische Schulbuch für Geschichte *** Vor 40 Jahren schrieb Jan Józef Lipski, dass „Xenophobie und nationale Megalomanie sich gegenseitig nähren und unterstützen“. Er unterstich, dass man sich in Polen sehr wohl bewusst ist, wieviel die Polen durch die Deutschen erlitten haben; doch dies, so betonte er, „berechtigt  nicht dazu, die Grenzen von Dummheit und Hass“ im Verhältnis zu der Nachbarnation zu überschreiten, denn „durch Dummheit und Hass schaden die Einzelnen und die Nation sich selbst“[3]. Eine ebenso bittere wie zutreffende Feststellung, die für alle autoritären Regime zutrifft. Unterzeichnet: Die Konferenz der Botschafter der Republik Polen [1] Jan Józef Lipski, Dwie … Czytaj dalej „Die Geschichte soll ein Tor in die Zukunft sein“

„Historia winna być wrotami w przyszłość”

W sprawie polsko-niemieckiego podręcznika do historii      1. Od dłuższego czasu dochodziły głosy o marginalizacji przez władze oświatowe w Polsce czterotomowego podręcznika do historii (Europa. Nasza historia), będącego wspólnym dziełem historyków polskich i niemieckich. Pod koniec ubiegłego roku  alarmistyczny list w tej sprawie ogłosili byli współprzewodniczący Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów, profesorowie Robert Traba i Michael G. Müller[2]. Wskazują oni, że za sprawą obecnych władz polskich nie tylko nie doceniono wspólnego dzieła polskich i niemieckich historyków, ale de facto położono kres projektowi i spowodowano wyłączenie podręczników z procesu dydaktycznego.      2. Konferencja Ambasadorów RP postanowiła zabrać głos w tej sprawie, ponieważ zwłaszcza w … Czytaj dalej „Historia winna być wrotami w przyszłość”

Ukraina w NATO – polską racją stanu

30 września, tuż po ogłoszeniu przez prezydenta Putina kolejnej – po Krymie – nielegalnej aneksji czterech obwodów, prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek o przyjęcie Ukrainy do NATO. Wniosek ukraińskich władz jest konsekwencją krystalizujących się od lat aspiracji narodu ukraińskiego. Przystąpienie do Sojuszu  popiera 83% społeczeństwa.   Ukraina powinna być członkiem NATO od co najmniej dekady. Na szczycie NATO w Bukareszcie (2008) wstępnie zadeklarowano wolę zaproszenia do sojuszu Ukrainy wraz z Gruzją. Późniejszy sprzeciw Niemiec i Francji zatrzymał akcesje tych państw. Szukano wtedy opartego na kanonach Ostpolitik kompromisu z Rosją, zaś sami Ukraińcy tylko w połowie byli „za”. Prezydent Putin, z jego … Czytaj dalej Ukraina w NATO – polską racją stanu

Ein Wendepunkt in der deutschen Politik – eine Chance für Polen?

1. Eine klare Mehrheit der deutschen Gesellschaft unterstützt heute die strategische Neuausrichtung in den Beziehungen zu Russland. Die heftigen politischen Auseinandersetzungen über das Tempo und die sozialen Kosten dieses Prozesses belegen, dass Deutschland einfach einen längeren Weg zurückzulegen hat. Der Bankrott der Russlandpolitik hat dort eine Grundsatzdebatte über die Rolle Deutschlands in der Welt ausgelöst. Das ist mit den Dilemmata anderer unvergleichbar. Nach dem Zweiten Weltkrieg moralisch diskreditiert, erhielt Deutschland trotz allem die Chance, sich der demokratischen Gemeinschaft anzuschließen. Und es wunderte niemanden, dass es Selbstbeschränkung in der Außenpolitik wählte. Im Rahmen der westlichen Rollenverteilung setzte es im Verhältnis zu … Czytaj dalej Ein Wendepunkt in der deutschen Politik – eine Chance für Polen?

Punkt zwrotny w polityce Niemiec – szansa dla Polski?

      1. Strategiczną reorientację w stosunkach z Rosją popiera obecnie wyraźna większość społeczeństwa niemieckiego. Ostre spory polityczne o tempo i koszty społeczne tego procesu to dowód, że Niemcy mają po prostu dłuższą drogę do przebycia. Bankructwo polityki wobec Rosji uruchomiło tam fundamentalną debatę o roli Niemiec w świecie. Tego się nie da porównać z dylematami innych. Moralnie zdyskredytowane po II wojnie światowej Niemcy dostały, mimo wszystko, szansę dołączenia do demokratycznej wspólnoty. I nikogo nie dziwiło, że w polityce zagranicznej wybrały samoograniczenie. W ramach podziału ról na Zachodzie w relacjach z Rosją postawiły na dialog z elementami odstraszania, podczas gdy inni stawiali … Czytaj dalej Punkt zwrotny w polityce Niemiec – szansa dla Polski?

Kanclerz Scholz proponuje wspólną obronę powietrzną Europy Środkowej

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz w wystąpieniu w Pradze 29 sierpnia br. przedstawił propozycje dotyczące reformy instytucji Unii Europejskiej oraz zacieśnienia współpracy w dziedzinie polityki bezpieczeństwa. Konferencja Ambasadorów RP odniosła się do kwestii instytucjonalnych UE, w tym podejmowania decyzji w Radzie oraz roli ministrów obrony, w swoim stanowisku z 8 września br. o Umocnieniu efektywności Unii Europejskiej wobec konsekwencji wojny w Ukrainie. W ślad za nim przedstawiamy niniejszym uwagi do propozycji kanclerza dotyczących współpracy w zakresie obrony powietrznej. *** 1. Po pierwsze, kanclerz zapowiedział zwiększenie dostaw dla Ukrainy nowoczesnego uzbrojenia z Niemiec o wartości 600 mln euro. Zadeklarował również, iż Niemcy mogą … Czytaj dalej Kanclerz Scholz proponuje wspólną obronę powietrzną Europy Środkowej

Kanclerz Scholz proponuje reformy instytucjonalne UE

     1. W wygłoszonym 29 sierpnia br. przemówieniu na Uniwersytecie Karola w Pradze kanclerz RFN Olaf Scholz  przedłożył szereg propozycji  dotyczących reformy instytucji UE oraz zacieśnienia współpracy w dziedzinie polityki bezpieczeństwa. Nawiązują one do od lat toczonych debat dotyczących podniesienia efektywności lizbońskiej Unii Europejskiej.  Przede wszystkim jednak biorą pod uwagę – z jednej strony – nowe wyzwanie, jakim jest agresja reżimu Putina na Ukrainę, z drugiej zaś strony – strategię rozszerzenia Unii, która  pod wpływem tego wyzwania objęła również Ukrainę, Mołdawię i Gruzję: docelowo więc liczba państw członkowskich, wraz z państwami Bałkanów Zachodnich, może wzrosnąć do 36. Wbrew pojawiającym się w Polsce poglądom kanclerz Scholz nie „korzysta … Czytaj dalej Kanclerz Scholz proponuje reformy instytucjonalne UE

Chorwacja w strefie euro – wnioski dla Polski w świetle wojny w Ukrainie

Warszawa, dnia 16 lipca 2022 r.        1. 12 lipca br. Rada UE przyjęła trzy akty prawne (w tym w sprawie konwersji kuny na euro), finalizujące procedurę przyjęcia Chorwacji do strefy euro. 1 stycznia 2023 r. Chorwacja stanie się 20 państwem członkowskim UE, należącym do tej strefy. Spośród pozostałych państw członkowskich UE pozostających poza strefą euro – Dania objęta jest co prawda stałą derogacją, ale ma sztywny kurs własnej waluty do euro, Szwecja spełnia kryteria konwergencyjne (czyli bez kłopotu mogłaby przystąpić do strefy euro), ale ze względów wewnątrzpolitycznych zachowuje wstrzemięźliwość (może, podobnie jak w przypadku członkostwa w NATO, pod wpływem agresji … Czytaj dalej Chorwacja w strefie euro – wnioski dla Polski w świetle wojny w Ukrainie

Odmowa wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Putinizacji polskiego prawa ciąg dalszy.

Warszawa, dnia 6 lipca 2022 r.      1. Pojawiają się ostatnio kolejne informacje o niewykonywaniu przez Polskę orzeczeń sądów międzynarodowych, tym razem dotyczące wypłaty zadośćuczynienia zasądzonego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) z powodu naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPC). Równolegle do odmowy wykonania niektórych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jest to ciąg dalszy putinizacji polskiego prawa.      2. Do wykonywania wyroków obu trybunałów Polska zobowiązana jest dotąd, aż nie wypowie traktatów stanowiących podstawę ustanowienia ETPC i TSUE. Istota kontrowersji międzynarodowych wywołanych przez obecne władze RP nie dotyczy sprzeczności norm międzynarodowych z polską Konstytucją, leczy kolizji polskich ustaw z … Czytaj dalej Odmowa wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Putinizacji polskiego prawa ciąg dalszy.