Powołujemy Konferencję Ambasadorów RP

Powołujemy ‘Konferencję Ambasadorów RP’ , zgromadzenie byłych przedstawicieli RP,  którego celem jest analiza  polityki zagranicznej,  wskazywanie pojawiających się zagrożeń dla Polski i sporządzanie rekomendacji.Chcemy  dotrzeć do szerokiej opinii publicznej.Łączy nas wspólna praca i doświadczenie w kształtowaniu pozycji Polski jako nowoczesnego państwa Europy, znaczącego członka Wspólnoty  Transatlantyckiej. Jesteśmy przekonani, że polityka zagraniczna to wyraz interesów Państwa a nie interesów partii rządzącej. 

Jeszcze trzy lata temu Rzeczpospolita Polska należała do szóstki najbardziej wpływowych członków Unii Europejskiej, była wiarygodnym sojusznikiem w strukturach NATO, szanowanym partnerem dla kluczowych państw i najbliższych sąsiadów. Dzisiaj Polska postrzegana jest jako „chory człowiek” UE, nieprzewidywalny członek NATO, kraj skłócony z niegdyś zaprzyjaźnionymi państwami.

Po odzyskaniu suwerenności Polska prowadziła politykę zagraniczną opartą na zgodzie głównych orientacji politycznych w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO oraz budowaniu dobrosąsiedzkich stosunków w naszym regionie. Był to ważny element transformacji ustrojowej po roku 1989, instrument budowy państwa niepodległego i silnego w relacjach międzynarodowych. Od końca 2015 roku partia rządząca ma do polityki zagranicznej stosunek instrumentalny i lekceważący a rola Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest konsekwentnie degradowana.

Działanie oparte wyłącznie na zasadzie egoizmu narodowego, odrzucanie potrzeb innych państw i elementarnej zasady sojuszniczej solidarności spowodowało już serię niepowodzeń i konfliktów dyplomatycznych. Polska w oczach partnerów staje się państwem, które nie gwarantuje stabilności prawa a w miejsce zachodniej wspólnoty wartości wprowadza atmosferę etnicznej nienawiści i ksenofobię.

 Minister spraw zagranicznych RP w expose z 21 marca 2018  stwierdził, że najlepszą obroną przed rewizjonizmem Federacji Rosyjskiej jest zacieśnianie współpracy w ramach UE i NATO.  Tymczasem polityka „dobrej zmiany” i łamanie praworządności w Polsce współgrają z celami  strategicznymi Rosji, jakim jest doprowadzenie do rozpadu UE i NATO. Jest też atrakcyjna dla ruchów populistycznych w innych państwach zachodnich,  często inspirowanych z Moskwy  z zamiarem podważenia Wspólnoty Transatlantyckiej.  Polityka  ta prowadzi do marginalizacji Polski w Unii Europejskiej. Brakuje głosu i wpływu Polski w wielu fundamentalnych dla nas i przyszłości Europy sprawach.

  Bezpieczeństwo Polski pogarsza się. Przeszkoleni na uczelniach NATO oficerowie, złączeni braterstwem broni z oficerami armii sojuszniczych (w tym armii USA) zmuszeni zostali do opuszczenia służby. Opóźnienia i zaniechania w programie modernizacji Sił Zbrojnych RP zagrażają utrzymaniu niezbędnych zdolności obronnych. Głęboko niepokojąca jest trzyletnia zwłoka w przygotowaniu przez MON dokumentów niezbędnych dla aktualizacji natowskich planów obrony naszego kraju. Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej może zablokować przyznanie przez Kongres Stanów Zjednoczonych funduszy niezbędnych dla stacjonowania amerykańskich sił zbrojnych w Polsce.

 Polityka zagraniczna nie może być propagandowym dodatkiem do polityki wewnętrznej. Nasze położenie geopolityczne skazuje nas na wybór: integracja z Zachodem albo podporządkowanie rewizjonistycznemu imperium ze Wschodu. Historia pokazała, że mrzonki o trzeciej drodze w środku Europy prowadzą do tragicznych konsekwencji. Nie dajmy się wypchnąć z Unii Europejskiej, nie pozwólmy na osłabianie naszych więzi z NATO. Przez wiele lat służby dyplomatycznej  pracowaliśmy na rzecz Polski niepodległej, zintegrowanej z Zachodem i z rosnącym niepokojem obserwujemy niszczenie tych osiągnięć. Obecna zapaść zagraża polskiej racji stanu !

Członkami Konferencji Ambasadorów RP są obecnie:

Jan Barcz

Jarosław Bratkiewicz

Iwo Byczewski

Jerzy Bayer

Maria Krzysztof Byrski

Tomasz Chłoń

Tadeusz Diem

Paweł Dobrowolski

Grzegorz Dziemidowicz

Marek Grela

Jacek Hinz

Adam W. Jelonek

Maciej Klimczak

Jacek Kluczkowski

Tomasz Knothe

Maciej Kozłowski

Maciej Koźmiński

Jerzy Kranz

Andrzej Krawczyk

Henryk Lipszyc

Piotr Łukasiewicz

Anna Niewiadomska

Jerzy Maria Nowak

Jerzy Marek Nowakowski

Agnieszka Magdziak-Miszewska

Piotr Ogrodziński

Ryszard Piasecki

Marek Prawda

Ryszard Schnepf

Grażyna Sikorska

Katarzyna Skórzyńska

Tadeusz Szumowski

Witold Śmidowski

Wojciech Tomaszewski

Jan Truszczyński

Barbara Tuge-Erecińska