Liberum veto czy większość kwalifikowana – jak decydować o sprawach unijnych?

Jan Barcz Konferencja Ambasadorów RP, Team Europe (1 września 2022 r.)       1.  29 sierpnia br. kanclerz RFN Olaf  Scholz wygłosił na Uniwersytecie Karola w Pradze przemówienie, w którym przedłożył szereg  propozycji dotyczących reformy ustrojowej Unii Europejskiej, m.in. składu kolegium Komisji Europejskiej, alokacji miejsc w Parlamencie Europejskim, nowej formacji Rady UE (ministrów obrony). Przede wszystkim jednak kanclerz Scholz, odwołując się do konsekwencji agresji reżimu Putina na Ukrainę oraz strategii rozszerzenia Unii (docelowo nawet 36 państw członkowskich – państwa Bałkanów Zachodnich, Ukraina, Mołdawia i Gruzja)  sprecyzował postulat umocnienia efektywności procesu decyzyjnego w obszarze Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, polegający na  rezygnacji … Czytaj dalej Liberum veto czy większość kwalifikowana – jak decydować o sprawach unijnych?

Chorwacja w strefie euro – wnioski dla Polski w świetle wojny w Ukrainie

Warszawa, dnia 16 lipca 2022 r.        1. 12 lipca br. Rada UE przyjęła trzy akty prawne (w tym w sprawie konwersji kuny na euro), finalizujące procedurę przyjęcia Chorwacji do strefy euro. 1 stycznia 2023 r. Chorwacja stanie się 20 państwem członkowskim UE, należącym do tej strefy. Spośród pozostałych państw członkowskich UE pozostających poza strefą euro – Dania objęta jest co prawda stałą derogacją, ale ma sztywny kurs własnej waluty do euro, Szwecja spełnia kryteria konwergencyjne (czyli bez kłopotu mogłaby przystąpić do strefy euro), ale ze względów wewnątrzpolitycznych zachowuje wstrzemięźliwość (może, podobnie jak w przypadku członkostwa w NATO, pod wpływem agresji … Czytaj dalej Chorwacja w strefie euro – wnioski dla Polski w świetle wojny w Ukrainie

Odmowa wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Putinizacji polskiego prawa ciąg dalszy.

Warszawa, dnia 6 lipca 2022 r.      1. Pojawiają się ostatnio kolejne informacje o niewykonywaniu przez Polskę orzeczeń sądów międzynarodowych, tym razem dotyczące wypłaty zadośćuczynienia zasądzonego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) z powodu naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPC). Równolegle do odmowy wykonania niektórych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jest to ciąg dalszy putinizacji polskiego prawa.      2. Do wykonywania wyroków obu trybunałów Polska zobowiązana jest dotąd, aż nie wypowie traktatów stanowiących podstawę ustanowienia ETPC i TSUE. Istota kontrowersji międzynarodowych wywołanych przez obecne władze RP nie dotyczy sprzeczności norm międzynarodowych z polską Konstytucją, leczy kolizji polskich ustaw z … Czytaj dalej Odmowa wykonania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Putinizacji polskiego prawa ciąg dalszy.

O koncepcji strategicznej NATO 2022

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Konferencji Ambasadorów RP ws. reformy koncepcji strategicznej Sojuszu Północnoatlantyckiego, która zostanie podjęta na zbliżającym się szczycie w Madrycie 29-30 czerwca. Konferencja Ambasadorów przekazała dokument Sekretarzowi Generalnemu NATO Jensowi Stoltenbergowi oraz Stałemu Przedstawicielowi RP przy NATO Ambasadorowi Tomaszowi Szatkowskiemu. Wersja polska dostępna jest tutaj. English version is available here. Czytaj dalej O koncepcji strategicznej NATO 2022

Agresja Rosji na Ukrainę – jak skutecznie dochodzić reparacji od Rosji

Jan Barcz Profesor prawa międzynarodowego Akademia Leona Koźmińskiego  Team Europe, Konferencja Ambasadorów RP                               Po brutalnej agresji Rosji na Ukrainę trwają nie tylko postępowania w związku z popełnionym przez Rosję aktem agresji oraz popełnianymi przez wojska rosyjskie zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości oraz – na co wskazuje coraz więcej dowodów – zbrodni ludobójstwa. Słusznie zarazem, zarówno ze strony Ukrainy jak i w debacie międzynarodowej oraz dyskusji ekspertów podnoszony jest problem reparacji od Rosji z tytułu popełnionych zbrodni i powstałych w ich wyniku zniszczeń i krzywd[1].       W prowadzonej obecnie dyskusji przeważa jednoznacznie pogląd, że  skuteczne dochodzenie reparacji przez Ukrainę bezpośrednio w toku negocjacji z … Czytaj dalej Agresja Rosji na Ukrainę – jak skutecznie dochodzić reparacji od Rosji

Beczka dziegciu w łyżce miodu.

Haniebne działania władz polskich na pograniczu polsko-białoruskim trwają      1. Polskie społeczeństwo zachowuje się wspaniałe wobec tragedii w Ukrainie spowodowanej agresją Rosji Putina przy współudziale Białorusi Łukaszenki. Ponad trzy miliony uchodźców wojennych zostało w Polsce przywitanych z otwartymi ramionami, około dwóch milionów pozostało. Zdecydowanego wsparcia udzieliła Unia Europejska i jej pozostałe państwa członkowskie, otwierając wszystkie granice dla wojennych uchodźców z Ukrainy, zapewniając wsparcie finansowe, możliwość podjęcia pracy, opiekę zdrowotną i inną pomoc.      2. W cieniu wojny w Ukrainie i tragedii setek tysięcy wojennych uchodźców z Ukrainy rozgrywa się natomiast nadal katastrofa humanitarna na pograniczu białorusko-polskim. Od połowy 2021 r. trwa tragedia … Czytaj dalej Beczka dziegciu w łyżce miodu.

Nowa nowelizacja nowej ustawy o służbie zagranicznej, czyli wygaszanie dyplomacji i rozszerzanie kompetencji Instytutu Pamięci Narodowej.

Nie minął rok od wejścia w życie nowej, w wielu miejscach niezgodnej z Konstytucją, ustawy o służbie zagranicznej, która zgodnie z życzeniem lidera rządzącej partii wyczyścić miała dyplomację ze starych złogów i szeroko otworzyć jej wrota przed nowymi adeptami, niekoniecznie dobrze przygotowanymi do reprezentowania kraju zagranicą, ale swoimi.  O skutkach wejścia w życie nowej ustawy pisaliśmy na stronie Stowarzyszenia Konferencja Ambasadorów, ostrzegaliśmy w Senacie i w mediach. Wiadomo było, że jest to wołanie na puszczy, ale widzieliśmy sens w upublicznieniu naszego stanowiska. Wszystkie nasze obawy się potwierdziły, a ustawę trzeba było nowelizować zanim jeszcze weszła w życie, żeby mogła w … Czytaj dalej Nowa nowelizacja nowej ustawy o służbie zagranicznej, czyli wygaszanie dyplomacji i rozszerzanie kompetencji Instytutu Pamięci Narodowej.

Braterstwo PiS i Fideszu to zdrada Europy

Trzeciego kwietnia 2022 r. partia Fidesz wygrała wybory do parlamentu Republiki Węgierskiej. Czy w kraju pozbawionym przez Viktora Orbana niezależnych mediów można mówić o wolnych wyborach? W Polsce 1989 roku, przed pierwszymi częściowo wolnymi wyborami, komunistyczna władza zgodziła się podczas rozmów „Okrągłego Stołu” na utworzenie niezależnej prasy. W ostatnich wyborach na Węgrzech Zjednoczona Opozycja nie miała dostępu nawet do mediów by zaprezentować swój program elektoratowi. Prawo do przedstawiania i poznawania różnych poglądów, konfrontacja opinii i idei jest elementarnym warunkiem uznania wyborów za wolne i demokratyczne. Ten warunek na Węgrzech nie został spełniony. Odbierając obywatelom prawo do rzetelnej informacji i strasząc, … Czytaj dalej Braterstwo PiS i Fideszu to zdrada Europy

„Ukraina należy do naszej europejskiej rodziny”

W sprawie Deklaracji wersalskiej Rady Europejskiej UE z 11 marca 2022 r.      1. W stanowisku z 8 marca br. (w przededniu rozpoczęcia nieformalnego spotkania Rady Europejskiej) Konferencja Ambasadorów RP postulowała, aby – wobec agresji Rosji na Ukrainę, popełnianych przez rosyjskiego najeźdźcę zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości  – Unia dala jasny i zdecydowany sygnał co do „europejskiej perspektywy” Ukrainy. Uznano, że formuły zawarte w preambule układu stowarzyszeniowego (który wszedł w życie w 2017 r.)  nie są adekwatne do obecnej sytuacji. Odpowiadając natomiast na notyfikowany UE wniosek Ukrainy o członkostwo w Unii, należałoby – realizując postulat Parlamentu Europejskiego – przyznać Ukrainie status państwa … Czytaj dalej „Ukraina należy do naszej europejskiej rodziny”

Apel o powołanie rady koordynującej pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Rosyjska armia na rozkaz prezydenta Putina popełnia zbrodnie przeciwko ludzkości. Celowe niszczenie miast i mordowanie cywilów powodują masową ucieczkę mieszkańców Ukrainy za granicę, głównie do Polski, gdzie ludzie o wielkich sercach pomagają uchodźcom jak mogą. Wyjątkowa skala tej tragedii wkrótce spowoduje przeniesienie kryzysu humanitarnego z Ukrainy do Polski. Potrzebą chwili jest skoordynowanie spontanicznych działań instytucji i ludzi dobrej woli w spójną strategię pomocową. Dlatego postulujemy powołanie Rada Pomocy Uchodźcom. Rada byłaby pomostem między czterema siłami zaangażowanymi w działania pomocowe: Rząd i agendy rządowe – dysponujące zasobami państwa i odpowiednimi służbami; Partie polityczne – zdolne do wpływania na kierunki podejmowanych decyzji; … Czytaj dalej Apel o powołanie rady koordynującej pomoc dla uchodźców z Ukrainy